Як виникають цивільні права та як їх необхідно реалізовувати?

Є права людини, якими вона володіє при зачатті та народженні. Це і право на життя, і право на здоров’я, право на особисту недоторканість, право на свободу та інші права, які, як правило, визначені Конституції держави.

Але є і інші права, які не просто так виникають чи існують, а вони повинні мати конкретні підстави для їх виникнення.

Цивільний кодекс України передбачає наступні підстави виникнення цивільних прав та обов’язків:

 • укладення договорів та інших правочинів;
 • ухвалення судом щодо вас конкретного рішення;
 • завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
 • дій конкретних осіб, що породжують цивільні права та обов'язки;
 • також цивільні права можуть виникати безпосередньо з окремих актів цивільного законодавства;
 • окрім того виникнення цивільних прав та обов'язків може бути пов’язаним із настання або ненастання певної події.

Коли ви знаєте, що володієте певним комплексом своїх прав, які виникли з вищеперелічених підстав, Кодекс передбачає як можуть здійснюватися відповідні права, а саме:

 • Особа найперше здійснює свої права вільно та на власний розсуд.
 • Добросовісно чи недобросовісно, розумно чи нерозумно Ви здійснюєте свої права, встановлюється тільки за рішенням суду.
 • Нездійснення особою своїх прав не є підставою для їх припинення.
 • Особа може відмовитися від свого майнового права.
 • Кожен може за відповідним договором передати своє майнове право іншій особі.

Щодо меж здійснення своїх цивільних прав, то законодавець передбачає наступне:

 • Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.
 • При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.
 • Не допускаються такі дії, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі.
 •  Не повинні допускаються дії щодо зловживання користування своїми правами.
 •  Що важливо – при здійсненні своїх прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

 

І чи не найголовніше - ніхто не може бути примушений до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї\нього, тому, при вимагання з боку правоохоронців чи чиновників, що Ви щось повинні вчинити – вимагайте від них посилання на конкретну норму закону, яка зобов’язую вчинити відповідну дію.

 

Адвокат Сергій Гула

 

Задати питання

 

 

Всього коментарів: 0
avatar