Якою має бути нова позовна заява починаючи з 2018 року?

Зі вступом у силу нових процесуальних кодексів України, значно змінилися і вимоги щодо оформлення позовних заяв, які направляються до суду першої інстанції для вирішення питання по суті та встановлення істини по справі.

 

Отже, цивільний процесуальний кодекс України встановив такі вимоги до позовної заяви:

 

 • найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 • повні дані щодо найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • зазначення поштового індексу, ідентифікаційного код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі);
 • відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 • виклад вимоги щодо предмету спору;
 • обґрунтування вимоги предмету спору;
 • зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 • відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 • зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;
 • обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
 • зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності);
 • зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;
 • підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;
 • Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору;

 

Варто зазначити, що у позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення справи.

 

 

Також, варто не забути, що позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, який має відповідні уповноважуючі документи.

 

 

Тож, коли будете готувати цей важливий документ, необхідно буде дуже ретельно поставитися до його складання, а у разі наявності питань чи потреби у правовій допомозі, обов’язково зверніться за допомогою до адвоката.

 

Аудіо Кодекси та Закони в форматі mp3

 

Адвокат Сергій Гула

 

Поставити питання

Всього коментарів: 0
avatar