Передбачений високий розмір пені в договорі – є незаконним та порушенням принципів ЗУ «Про захист прав споживачів» - Верховний Суд

Банки, використовуючи свої можливості щодо складання договорів, дуже часто в них передбачають надмірно високу ставку пені за не виконання умов договору.

І часто, суди першої та апеляційної інстанції задовільняли подібні «драконівські» вимоги банків.

 

Однак, Верховний Суд вирішив цю практику змінити. Так у справі № 487/7824/15-ц, 06.03.18 Суд прийшов до наступних висновків:

 

  • Договір, який встановлює відповідальність за невиконання умов зобов’язання у вигляді пені у розмір 17 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, є несправедливим, суперечить принципам розумності та добросовісності та є наслідком дисбалансу договірних прав та обов᾽язків позивача як споживача послуг банку, оскільки така умова договору встановлює вимогу щодо сплати непропорційно великої суми компенсації (понад п᾽ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання нею зобов᾽язань за спірним договором;
  • Згідно зі ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів»  продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

 

Варто зазначити, що навіть, пеня у розмірі 1 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення визнається судами непропорційно великою сумою компенсації. Для прикладу можна навести справу № 2-3562/12 проти ПАТ «ОТП Банк», рішення в який ВС ухвалив 21.03.18.

 

А тому, якщо у споживачів наявні обставини, які свідчать про явну несправедливість штрафних санкцій з боку банку, їм обов’язково необхідно звертатися до суду із визнанням такого положення договору незаконним.

 

Адвокат Сергій Гула

 

Поставити питання

Всього коментарів: 0
avatar