Забезпечення доказів у новому цивільному процесі - про що необхідно знати?

Основою будь-якого процесу є процедура збирання, подання та дослідження доказів. По-суті, наскільки суттєві докази будуть надані, які будуть належними та допустимими, від цього і залежить подальша доля справи: або позов буде задоволений, або у задоволенні вимог буде відмовлено.

 

Новий Цивільний процесуальний кодекс України передбачив ряд новел щодо процедури забезпечення доказів, які потім будуть досліджуватися судом у розгляді справи по-суті. З цього напрямку, варто виділити наступні аспекти забезпечення доказів у цивільному процесі:

 

Статтею 81 ЦПК передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. А це випадки щодо дискримінації, звільнення з роботи та порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції". Тобто, практично у всіх справах, саме на сторони, особливо на позивача лягає обов'язок довести ті обставини на які він посилається.

 

Доказами у цивільному процесі можуть бути: письмові, речові та електронні доказами; висновки експертів та показаннями свідків.

 

Кодекс передбачає, що позивач зобов’язаний подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий разом із позовною заявою з об’єктивних причин, позивач повинен про це письмово повідомити суд та зазначивши: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк, суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У цей строк докази подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з відповідним клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

 

Або суд за своєю ухвалою може витребувати необхідні докази.

Для цього потрібно подати клопотання про забезпечення доказів/позову.

Аудіо Кодекси та Закони в форматі mp3

 

Стаття 84 кодексу передбачає ряд вимог, щодо забезпечення доказів, а саме:

Учасник справи лише у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати КЛОПОТАННЯ про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане разом або з позовною заявою, або із відзивом на позовну заяву. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про забезпечення доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Варто зазначити, що суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів, якщо наявний обґрунтований ризик знищення відповідного доказу. Але в такому разі, кодекс зобов'язує позивача не пізніше 10 днів подати і саму позовну заяву.

Способами забезпечення судом доказів є:

- допит свідків;

- призначення експертизи;

- витребування доказів

- огляд доказів;

- огляд доказів за їх місцезнаходженням;

- заборона вчиняти певні дії щодо доказів;

- зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів.

У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом за клопотанням особи, яка подає відповідне клопотання.

В такому разі учасник справи має подати ЗАЯВУ про забезпечення доказів. У заяві про забезпечення доказів зазначається:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;

5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;

6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

Варто зазначити, що заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку. Заява розглядається не пізніше п’яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи у невідкладних випадках, також у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Варто зазначити, що оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Що дуже важливо, що ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Позитивним також є і те, що суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону, тобто позивача чи його представника. А щодо осіб, в яких наявні докази, кодексом передбачено зобов'язання, а саме: будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду, включно із учасником справи. А у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з’ясування якої витребовувався доказ.

В ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання про забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов’язаних із поданням відповідних доказів до суду. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов’язана відшкодувати всі судові витрати, а також збитки, спричинені у зв’язку із забезпеченням доказів.

Ну і варто пам'ятати, що за подання заяви чи клопотання про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі 0,5 розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 881 грн. станом на 2018 рік для юросіб, а для фізичних осіб 0,2 тобто 352,40 грн. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви, клопотання.

 

Читайте також - про вимоги до нової позовної заяви

 

Адвокат Сергій Гула

 

Всього коментарів: 0
avatar